Kesibukan pelabuhan pada suatu negara merupakan salah satu tolak ukur kemajuan dari negara tersebut. Semakin ramai kesibukan pelabuhan, maka tolak ukur kemajuan pun semakin tinggi semakin besar pula pelabuhan yang dibuat, begitu pun sebaliknya. Kesibukan pelabuhan di suatu negara tentu tidak sama satu dan lainnya. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari tolak ukur kemajuan negara itu sendiri. Berikut ini adalah deretan pelabuhan terbesar di dunia yang mendunia.

1. Port Of Shanghai

Deretan pelabuhan terbesar di dunia yang mendunia yang pertama adalah port of shanghai. Pelabuhan yang terletak di sungai yangtze ini mempunyai luas sebesar 3.619 km2 dan panjang yang mencapai 20 km yang terdiri dari ratusan dermaga tepatnya ada 125 dermaga. Pelabuhan ini sendiri mampu menghandle 744 juta ton muatan per harinya dan 32.5 juta TEUS kontener. Pemilik dari pelabuhan ini adalah shanghai international port group.

2. Port Of Tianjin

Selain port of shanghai, pelabuhan terbesar yang ada di dunia selanjutnya adalah port of tianjin. Pelabuhan ini masih berada di negara tirai bambu, cina tepatnya di haihe bagian cina utara. Pelabuhan ini mempunyai luas perairan sebesar 336 km2 dan sebesar 131 km2 berupa daratan. Selain itu pelabuhan port of tiajin mempunyai dermaga sebanyak 159 yang menghubungkan kurang lebih 500 pelabuhan lainnya di 189 negara.

3. Port Of Singapore

Pelabuhan terbesar yang ada di dunia ke tiga adalah port of singapore. Sebanyak 437,6 juta ton muatan yang terdiri dari 30 juta TEUS, mampu dihandle oleh pelabuhan ini. Selain itu, pelabuhan ini pun per tahunnya senantiasa dikunjungi oleh kapal sebanyak 140.000 kali. Pelabuhan port of singapore sendiri menghubungkan sebanyak 600 pelabuhan di berbagai belahan dunia.

4. Port Of Rotterdam

Di belahan eropa, port of rotterdam merupakan pelabuhan terbesar yang mampu menghendel 441.2 juta ton muatan perharinya. Pelabuhan terbesar di eropa ini mempunyai luas wilayah sebesar 12.426 hektar. Pelabuhan yang berada di eropa bagian utara ini merupakan ini satu-satunya pelabuhan yang bisa dimasuki oleh kapal yang mempunyai draft paling dalam. Dengan adanya penambahan maasvlakte, maka pelabuhan ini pun mempunyai area dua kali lipat untuk kontainer.

5. Port Of Busan

Pelabuhan yang terletak di korea selatan lebih tepatnya di mulut sungai naktong ini mampu menghandle 298 juta ton muatan. Selain itu, pelabuhan ini pun mampu menghandle kapal secara bersamaan sebanyak 169 kapal sekaligus. Pelabuhan of busan sendiri dimanage oleh busan port authority yang mana pelabuhan ini mempunyai 6 terminal kontainer internasional.

6. Port Of Suzhou

Selain ke lima pelabuhan terbesar di dunia di atas, pelabuhan terbesar selanjutnya adalah por of suzhou yang terletak di provinsi jiangsu, cina, lebih tepatnya berada di sungai yangtze. Port of suzhou mempunyai ratusan dermaga tepatnya sebanyak 224 serta dalam setahunnya pelabuhan ini mampu menghandle 428 juta ton muatan.

Pelabuhan ini pun merupakan salah satu pelabuhan inland yang sangat sibuk. Sozhou municipal goverment merupakan perusahaan yang mempunyai pelabuhan ini. Batu bara, material konstruksi, serta baja merupakan muatan utama yang sering diangkut di pelabuhan port of suzhou ini.

Itulah deretan pelabuhan terbesar di dunia yang mencerminkan betapa tingginya tolak ukur kemajuan negara pelabuhan itu berdiri. Sebagaimana yang sudah diketahui, deretan dermaga di atas lengkap dengan negara berdirinya tentu sudah tidak diragukan lagi negaranya memang mempunyai tolak ukur kemajuan yang tinggi. Terlebih bagi cina yang mempunyai beberapa dermaga dengan muatan per harinya ber ton-ton.